CONTACT

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van asbest?

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een reeks mineralen (silicaten) die zich steeds verder splitsen tot fijne “onzichtbare” vezels. Het tevens lichte gewicht zorgt ervoor dat ze lang in de lucht blijven zweven en makkelijk ingeademd kunnen worden.

Hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest

Asbest komt in verschillende varianten voor, de twee hoofdgroepen zijn: hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest. Zoals de naam al doet vermoeden zitten bij hechtgebonden asbest de vezels vast in het materiaal. Alleen bij mechanische bewerking als boren, zagen of schuren komen ze vrij. De vezels van niet-hechtgebonden asbest zitten niet goed vast en kunnen relatief gemakkelijk in de lucht komen.

 

 

Gezondheidsrisico’s

Werken met asbest kan hoge gezondheidsgevaren met zich meebrengen. De kleine vezeltjes waaruit asbest bestaat zijn niet zichtbaar met het blote oog, maar erg schadelijk bij langdurige blootstelling. Ingeademde asbestvezels kunnen diep in de longen doordringen en – vaak na jaren – longkanker of mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) veroorzaken. De kans dat dit gebeurt hangt af van de hoeveelheid ingeademde asbestvezels en de duur van de blootstelling.

Klein risico

In de buitenlucht komen kleine hoeveelheden asbestvezels voor. Iedereen ademt dus elke dag een beetje asbest in. Soms ademen we per ongeluk een korte tijd meer asbestvezels in. Bijvoorbeeld door een brand waarbij asbest vrijkomt, of door in en om het huis asbesthoudend materiaal te verwijderen of bewerken. Als je een korte tijd meer asbestvezels inademt, neemt de kans op het krijgen van asbestkanker niet of nauwelijks toe. De kans om kanker te krijgen door asbest hangt af van de hoeveelheid vezels die iemand inademt tijdens zijn leven. Een normale blootstelling is laag gedurende het hele leven en de kans op kanker door asbest is dan heel klein. Ook als iemand een keer wat meer vezels inademt blijft de kans op kanker door asbest klein, omdat de duur kort is en de totale blootstelling aan de vezels niet heel groot is. Het risico is laag.

Groot risico

Iemand die vele jaren veel asbestvezels heeft ingeademd loopt een groot risico. Deze situatie kwam vooral vroeger bij bepaalde beroepen voor. Bijvoorbeeld bij bouwvakkers, timmermannen en in de installatietechniek en industrie. Er werd toen veel minder voorzichtig omgegaan met asbest dan tegenwoordig. Tegenwoordig zijn regels voor het werken met asbest heel streng. Er zit een lange tijd tussen het inademen van asbestvezels en het krijgen van kanker, gemiddeld ongeveer 40 jaar. Hierdoor neemt het aantal mensen met kanker door asbest nog steeds toe.  Iemand die zijn hele werkzame leven veel asbestvezels inademt, loopt een groot risico op kanker door asbest.

 

HEEFT U VRAGEN Over asbestverwijdering OF WENST U EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE?

Contacteer ons
Privacy Settings
We gebruiken cookies om uw ervaring tijdens het gebruik van onze website te verbeteren. Als u gebruik maakt van onze Diensten via een browser kunt u de cookies beperken, blokkeren of verwijderen via de instellingen van uw webbrowser. We gebruiken ook inhoud en scripts van derden die gebruik kunnen maken van trackingtechnologieën. U kunt hieronder selectief uw toestemming geven om dergelijke externe embedden toe te staan. Voor volledige informatie over de cookies die we gebruiken, de gegevens die we verzamelen en de manier waarop we ze verwerken, kunt u onze Privacy Policy raadplegen.
Youtube
Toestemming voor het weergeven van de inhoud van - Youtube
Vimeo
Toestemming voor het weergeven van de inhoud van - Vimeo
Google Maps
Toestemming voor het weergeven van de inhoud van - Google
Spotify
Toestemming voor het weergeven van de inhoud van - Spotify
Sound Cloud
Toestemming voor het weergeven van de inhoud van - Sound
Contacteer ons